Kriterier – inval av medlemmar i RV

Inval av medlemmar i föreningen RV

Att bli och vara medlem i RV

Stadgarnas andra paragraf:
§ 2
”Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt andra idrottsvänner som önskar stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.”

Kriterier för medlemskap

• Förtroendevalda idrottsledare
(organisations- eller aktivitetsledare) och
anställda med mångårig (riktmärke,
minst tio år) erfarenhet på central- eller
regional nivå inom specialidrottsförbund
eller Riksidrottsförbundet och SISU
Idrottsutbildarna.

• Även personer verksamma utanför
idrottsrörelsens centrala organisationer
kan bli medlem i RV genom mångårig
och för idrottsrörelsen betydelsefull
verksamhet.

• Såväl nu aktivt verksamma som tidigare aktiva kan antas utifrån ovanstående kriterier.

• Enligt stadgarna (§3) kan medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, efter beslut av styrelsen, mista sitt medlemskap i föreningen.

Formalia:

• Ansökan sker på särskild ansökningsblankett – klicka på följande länk:
Ansökan om medlemskap i RV

• Skriv ut blanketten och skicka ansökan till Lars Allert, Sylvestergatan 13, 125 71 Älvsjö eller via e-post: lars.allert@gmail.com.

• Styrelsen beslutar löpande under årets möten om nya medlemmar.

• Efter att styrelsen beviljat medlemskap meddelar RV:s medlemsansvarige den sökande att när årsavgift är inbetald, är vederbörande antagen.

• Presentation av nya medlemmar sker därefter i Bulletinen och i samband med årsmötet.