Vi vill ha din e-postadress!

Många av RV:s medlemmar har e-postadress. Vi ser ett stort värde i att komplettera vår matrikel med e-postadresser. Därför uppmanar vi nu alla som ännu inte har lämnat e-postadressen att göra det. Skjut det inte på framtiden – gå direkt till datorn och skicka ett mail med din e-postadress till RV:s matrikelansvarige Lars Allert med adress: lars.allert@gmail.com

Varför vill vi ha e-postadress?
Med e-post kan vi smidigt och kostnadsfritt skicka ut information, nyhetsbrev och inbjudningar till kamratträffar, årsmöten och andra samlingar. Vi kan uppmärksamma RV:s medlemmar på intressant information som löpande läggs ut på vår nya hemsida.

RV:s e-postadresser kommer inte att läggas ut så att andra kan använda adresserna. Om någon organisation vill nå RV:s medlemmar med information sker det inte genom att vi lämnar ut adresserna. Om RV:s styrelse anser att information kan vara av värde för RV:s medlemmar sker utskick genom RV:s sekreterare.

Givetvis kommer vi att fortsätta med brevutskick till er som inte har e-postadress.
Vi har fått mycket beröm för RV:s hemsida. Vid den Nordiska ordförandeträffen i maj 2018 framförde våra nordiska kamrater att man var imponerad över hemsidan.

Varma hälsningar
Styrelsen