Om medlemmar

Riksidrottens Vänner har 363 medlemmar (2018). Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare och andra “framstående idrottsvänner”. Inval sker enligt de kriterier som presenteras här.

Fram till 2010/11 var medlemsavgiften i RV 10 kronor om året. 2011 höjdes den till 100 kronor, vilket är årsavgiften för 2019.

RV vill ha din e-postadress

Med e-post kan vi smidigt och kostnadsfritt skicka ut information, nyhetsbrev och inbjudningar till kamratträffar, årsmöten och andra samlingar. Vi kan uppmärksamma RV:s medlemmar på intressant information som löpande läggs ut på vår hemsida.

Läs mer här.