Det här är Riksidrottens Vänner

Riksidrottens Vänner, RV, är en kamratförening med gamla anor. RV bildades 1916. RV har idag cirka 360 medlemmar, där alla verkat som idrottsledare under många år på nationell och/eller regional nivå. Våra medlemmar har stor kunskap och erfarenhet om idrott, organisation och ledarskap. Något vi gärna vill dela med oss av till dagens idrottsrörelse och nu aktiva ledare. Samtidigt följer vi nyfiket dagens idrott och dess utveckling.

Inval sker enligt de kriterier som presenteras här.

Föreningens syfte är att vi ska erbjuda möjligheter till fortsatt kontakt med idrottsrörelsen för dem som lämnat aktiva uppdrag. Vi vill också hitta former för att utveckla ett gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare idrottsledare. Det innebär att vi försöker skapa tillfällen för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Många av RV:s medlemmar har minnen, kontakter och vänner som betyder mycket. Att fortsätta hålla kontakt och följa idrottsrörelsens utveckling är för många angeläget. RV vill vara ett forum för fortsatt kamratskap och en tillhörighet till den verksamhet man ägnat en stor del av sitt liv till. Att mötas i kamratlig samvaro till samtal om både minnesvärda och aktuella händelser inom idrotten är viktigt.

Det andra syftet vi har är att dela ut stipendierfrån de fonder vi förvaltar. Under fliken stipendier kan du läsa om de olika stipendier vi delar ut.