Kriterier – inval av medlemmar i RV

Medlemskap i RV

Förutsättningar enligt RV:s stadgar

Ӥ 2

Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt andra idrottsvänner som önskar stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.

§ 3
……..

Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen.”

 

Vem kan bli medlem

•   Såväl nu aktivt verksamma ledare som tidigare aktiva ledare kan antas som medlemmar.  

•   Förtroendevalda idrottsledare (organisations- eller aktivitetsledare) och anställda med minst tio års verksamhetcentral eller regional nivå inom Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och Specialidrottsförbund.

•   Styrelsen kan också på eget initiativ utse personer, utanför idrottsrörelsens centrala och regionala organisationer, som har gjort betydelsefulla insatser för idrottsrörelsen.

Ansökan om medlemskap

•   Ansökan sker på särskild ansökningsblankett – klicka på länken: Ansökan om medlemskap i RV Ansökan RV.

•   Skriv ut blanketten och skicka ansökan till Lars Allert, Sylvestergatan 13, 125 71 Älvsjö eller via e-post: lars.allert@gmail.com

Styrelsens handläggning

•   Styrelsen beslutar fortlöpande om antagandet av nya medlemmar

•   När styrelsen beviljat medlemskap meddelar RV:s medlemsansvarige att vederbörande är antagen när årsavgift är inbetald

•   Presentation av nya medlemmar sker därefter i Bulletinen och i samband med årsmötet