2021 Hallandsgänget i RV – årsavslut

4

Årets sista träff genomfördes som ett studiebesök på RF/SISU-Hallands kansli i Halmstad. Åter stor uppslutning och vi kunde bjuda välkommen till tre nya medlemmar, och flera är på gång.

Dagens höjdpunkt var en grötfrukost med dubbla världsmästare Per som ciceron fint kompletterat av förbundskaptenen Catarina – och vilken meny! Ytterligare ett boksläpp på ett av våra möten.

Sandra, Peter och Daniel informerade om dagsläget i den halländska idrotten och konsekvenserna av olika RIM beslut. En konstruktiv och allvarsam diskussion efter deras inlägg.
– Uppstart/start efter coronarestriktionerna
– Reaktivera föreningarnas + 65 åringar
– Minskningen av de ekonomiska ramarna
– Prioritera insatserna mot alla föreningar. En uppgift som SF:en tagit tillbaka men som inga deltagare trodde att SF:en skulle fixa
– SF:en ska ta över ansvaret för ”riktade insatserna”

Diskuterades förslag till antal möten under våren och intressanta mötesplatser.

Undertecknad tackade alla för uppslutningen på höstens möten och önskade alla ”En riktig god jul och ett gott nytt år”.

Kalle Overgaard