2022 – RV-Halland på studiebesök på Hallands 3-dagars i orientering

Årets tävling arrangerades av Falkenbergs OK. Hylte Ok, IK Trenne, OK Gläntan och Ätrans IF i trakten av Årsta i Falkenbergs kommun.

Vi togs emot av Ingmar Eriksson som mobiliserad två av de tre tävlingsledarna, Peter Badenfelt, ordf. i Falkenbergs OK och Sven-Erik Dahlberg, ordf. i Hallands Orienteringsförbund.

Vi startade med en kort presentation av närvarande deltagare och hälsade vår nya medlem Håkan Nilsson välkommen i gänget. Håkan har ett långt förflutet som ideell ledare inom fotbollen men också som månårig professionell sportchef i Fallbergs FF.

De  två tävlingsledarna gav oss därefter en väldigt givande information om tävlingen som hade ca. 1 200 föranmälda deltagare, 1 800 unika deltagare. Man förväntade ett deltagarantal på funt 1 600. Detta är en nergång jämfört med tidigare år, innan coronan. Då låg deltagarantalet på runt 2 300.

För att genomföra tävlingen engageras runt 150 personer och förberedelserna startar två innan genomförandet.

Förberedelserna innebär bla.

  • Kontakt med markägare, inklusive beslut om placering av centralort
  • Var ska campingplatsen lokaliseras
  • Start och målområde
  • Sekretariat
  • Första hjälpen
  • Kartritningen
  • Parkeringar
  • Matservering

Många frågor kring tävlingen och orienteringsporten följde och vi blev mycket klokare, hoppas jag. Orienteringen lever fortfarande i en ideell idrottsvärld, vilket imponerade oss alla.

Efter genomgången besökte vi målområdet och bjöds på en bra fika. Det är imponerande att se hur orienteringen använder modern teknik dör löparnas kontrollträffar snabbt registreras digitalt, resultaten/målgång kan följas vid målet.

Vi tackade alla samfälld för informationen och lämnade en liten minnesgåva till arrangörerna.

Några studiebesök under hösten är icke klara än, men vi har målsättningen att genomföra 3-4 träffar varav en förhoppningsvis kommer att lyssna på hur idrott har blivit intressant även för den kommersiella marknaden. Vi har andra uppslag på vår lista också.

Kalle Overgaard