2022 – RV Halland besökte Warbergs Innebandyklubb

Studiebesök Warbergs Innebandyklubb och Hallands Innebandyförbund, 24 maj 2022

Vid studiebesöket deltog elva medlemmar från Riksidrottens vänner, Halland.
Närvarande RV-Halland medlemmar presenterade sig kort.
Besöket startade med en rundvisning i klubbens anläggning som innehåller tre innebandybanor, omklädningsrum, läktare, kansli och konferenslokal samt cafeteria.

Hallen byggdes för cirka tio år sedan och hallen ägs av klubbens helägda aktiebolag. Byggkostnaden uppgick till cirka 35 miljoner och kunde finansieras genom kommunens och byggföretagets borgensåtagande.

Varbergs föreningsservice svarar för fastighetsskötseln. (1,5 tjänst)

Hallands Innebandyförbund

Cecilia, som är kanslichef på innebandyförbundet informerade om innebandyverksamheten i Halland.
28 föreningar är registrerade i förbundet. 570 licensierade spelare och 370 lag deltar i seriespel.
2018 fanns 180 innebandyspelare i Halland, 2022 950 spelare.
Distriktet följer förbundets utvecklingsmodell (SIU). Förbundet har lagd ner mycket arbete för att få med alla distriktsförbund och föreningar.
Det finns tio olika nyckelfaktorer.
Du ska träna och spela utifrån din utvecklingsnivå icke utifrån din ålder.

Warbergs Innebandyklubb

Emil, som är anställd sportchef i klubben berättade om klubbens vision, mission samt organisation. Klubben bildades 1985.

  • WIC 85, elitverksamhet
  • Warbergs Innebandyförening
  • Aktiebolaget Innebandyhallen

Det är samma styrelse för alla tre organisationer.
Emil gav också en genomgång av klubbens ekonomi.
– Medlemsavgift, 500 kr/år
– Träningsavgift, från 600 kr till 2 300 kr beroende av ålder och antalet träningar.
Totala omsättningen är cirka 18 miljoner kronor (cirka 1/3 i varje organisationsdel)
Klubben har över 120 samarbetspartners.
Idrottsligt har klubben ett lag i varje åldersgrupp. Här upplever klubben att man har ett dilemma. Alla som vill delta i ett lag får inte plats. Dessa ungdomar hänvisas till andra klubbar. Klubben genomför landets 3:e största cup varje år med cirka 350 deltagande lag.
Sommarläger genomförs under fyra veckor varje år.
Klubben rekryterar inte aktivt.

Många frågor ställdes under presentationerna och följdes av givande diskussioner.
Cecilia kommer att skicka inbjudan till höstens första hemmamatch till vår grupp.

Efter presentationerna tog undertecknad upp följande frågor:
Nästa träff: Här har Ingmar föreslagit ”Hallands 3-dagars i orientering”, lördagen 16 juli. Vi enades om att bjuda in till denna aktivitet. Ingmar skickar underlag till inbjudan till mig och i inbjudan ska finnas möjlighet att anmäla sig till den enklaste banan.

Rekryteringslista:Aktuell rekryteringslista bifogas anteckningarna. Det är ett gemensamt ansvar att rekrytera nya medlemmar till RV-Halland.

Nordiska ledarkonferensen på Bosön, 17–19 juni: Endast undertecknad, av närvarande deltagare, har anmäld sig.

Undertecknad tackade för den givande dagen, tackade för fikat och lämnade över en mindre minnesgåva till Cecilia och Emil.

Kalle Overgaard