2022 – RV Halland besökte RF/SISU-kansliet

Träffen inleddes av undertecknad som bjöd alla närvarande välkommen en särskild välkomst riktades till Dick Torstensson, Falkenberg som är ny medlem i RV-Halland och till dagens föreläsare Gustav Einarsson.

Därefter genomfördes en snabb presentationsrunda med syftet att Gustav skulle få en bild av deltagarnas idrottsbakgrund.

Kalle gav en bakgrund till valet av dagens tema ”En ökad kommersialisering av och inom idrotten”. Vid flera av tidigare träffar har detta tema diskuterats, både vid träffen med Padelförbundet, presentationen av olika driftformer (Söndrumshallen), NIU och RIG gymnasierna, kommersiell barnverksamhet, bolagisering av elit- och lägerverksamhet. Listan kan göras ännu längre.

Efter denna inledning lämnades ordet över till Gustav för hans anförande: ”Från Sweden Sport Academy till Einar Sport AB”.

Gustav är född 1978 och har varit aktiv i flera olika idrotter. Tennis blev så småningom hans huvudidrott och Kinna TK hans moderklubb. Han har jobbat professionellt som tennistränare. Har gått universitetsutbildning inom idrott (coaching/idrottsvetenskap) på Växjö Universitet (i dag Linné Universitet). Under utbildningstiden startade han upp ett företag (2003-2004) med idrott som utgångspunkt.

Första åren var det tennis, simning, dans samt lägerverksamhet som stod på programmet. Första året höll på att bli en katastrof. 50/60 anmälda och ”break even var 100 deltagare. Verkerksamhetens räddades i sista stund av en aktiv mamma från danssporten.

400 deltagare och en omsättning på ca. 1 miljon kronor.

2006 vågade Gustav satsa på heltid och antalet deltagare ökade till 530 och verksamheten bedrevs på flera orter. Duktiga och välutbildade tränare rekryterades.

2007 startades företaget ”Sweden Sport Academy”. Ett nytt koncept arbetades fram, aktiviteten Knatteskutt lanserades. Och omsättningen ökade till 4,7 miljoner kronor.

2009 startades verksamhet upp i Finland. Verksamheten för barn och unga fick snabbt en väldig konkurrens av motsvarade verksamhet som etablerades av Finska Riksidrottsförbundet. Fick till konsekvens att företaget lade ner verksamheten i Finland. 8,5 miljoner kronor i omsättning.

2010/11 verksamhet i USA/Dallas. Här lyckades företaget icke att etablera sig. Kan ha berott på för dålig förarbete och felaktigt verksamhetsutbud. Detta året startade man upp ett städbolag.

2012/13 blev ett ”ideell år” med föräldraledighet. Samverkan etablerade med ”Växjös sociala entreprenörer” och ”Växjö Visfestival”, samt en ny tennissatsning med enbart kvinnliga tennistränare.

Sammanfattning ”från 0 till 1 000 anställda på 10 år”.

I dag omfattar verksamheten ett flertal bolag (12) inom skilda områden. Huvudbolaget heter ”Einar AB”.

Gustav jobbar i dag icke operationellt. Det finns en mängd idéer som företaget funderar på att förverkliga.

Efter Gustavs dragning men även under dragningen kom det många frågor som jag kort sammanfattar, utan svar:

 • Samarbete med föreningslivet
 • Verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov
 • Deltagaravgifterna/kostnadsbilden,
 • Deltagarnas förkunskaper och färdigheter
 • Konkurrensen om lokaler
 • Konkurrenssituationen med andra kommersiella aktörer och med föreningslivet
 • ”Profilen” på deltagarna (föräldrarna)
 • ”Skomakare bli vid din läst”
 • Din tankar om framtiden

I verksamheten har deltagit 30 000 barn och ungdomar, 250 000 deltagare i hela Norden, 1 000 idrottsledare, verksamhet har bedrivits på 150 orter

Gustav avtackades av deltagarna med en stor applåd och en gåva från SISU/RF Halland. Vi tar med många frågor av betydelse för idrottens framtida utveckling.

Våra egna frågor var

 • Rekryteringslistan, där undertecknad bad om ytterligare förslag till listan och också vem som åtog sig att ta kontakt med vederbörande. Listan bifogas
 • Introduktionsbrev vid rekrytering. Undertecknad har gjort ett utkast. Synpunkter tas emot med stor glädje. Förslaget bifogas

Avslutning

Undertecknad tackade alla för aktivt deltagande och bjöd in till nästa träff 26 oktober på Katrinebergs Fhs i Vessigebro. Rubriken är ”Katrinebergs betydelse för halländska idrottens utveckling?”

Kalle Overgaard