2022 RV Halland besökte padelklubb

RV-Halland hade i mars sin andra träff för året med företrädare från Svenska Padelförbundet (Calle Åkesson), Halmstad Padel Club (John Kjellgren)och Söndrumshallens ekonomiska förening (Peter Kellner).
Träffen ägde rum i Söndrumshallen där padelklubben bedriver sin ungdomsverksamhet.
Undertecknad hälsade välkommen till träffen där elva av föreningens medlemmar samt Daniel Ljungberg, SISU/RF-Halland deltog.
Naturligtvis startade vi med att fika och informella samtal.

Svenska Padelförbundet
Calle Åkesson, verksamhetschef på förbundet, tidigare medarbetare hos SISU Idrottsutbildarna, Halland inledde med en presentation av förbundets utveckling, planer och framtida utvecklingsambitioner.

Förbundet blev medlem i RF 2021.

 • Att bli medlem var en viktig strategisk fråga.
 • Som ett nytt förbund erhåller man lägsta bidragsnivån de första åren. Först 2024 erhåller förbundet fullt bidrag utifrån bidragskriterierna.
 • Förbundet har idag ca. 40 000 medlemmar i 150 föreningar. Alla medlemsföreningar bedriver idag ungdomsverksamhet – i princip.
 • Det finns idag 3 500 padelbanor fördelade på cirka 350 anläggningar.
 • 540 000 personer har i dagsläget ett bokningskonto vilket innebär att mångfald fler individer spelar padel. En enorm utvecklingspotential.

Calle poängterade vikten av att padelsporten seriöst måste jobba med att utveckla ”medlemskapets värde” för att få flera individer att bli medlemmar i föreningarna.

Det kan finnas motstridiga intressen mellan hallägarna och föreningarna. Kloka hallägare ser värdet av en väl fungerande ideell förening i hallen. Tyvärr finns också hallägare som snabbt vill casha hem sin investering. Det har snabbt blivit koncernbildningar i sporten.

 • Padel upplev som en dyr sport vilket är ett hinder för att etablera ungdomsverksamhet, vilket också påverkas av att ungdomsverksamheten måste förläggas tidigt på eftermiddagarna.
 • Organisatorisk är förbundet fortfarande relativt centralt styrd men man diskuterar just nu hör förbundet skall organiseras för att kunna hantera framtida utmaningarna.
 • Personellt lider förbundet av växtvärk men vissa personalförstärkningar har genomförts.

Halmstad Padel Club
John Kellgren beskrev kort den snabba utvecklingen av verksamheten i klubben, som bildades 2015 efter att Söndrumshallen byggd två inomhusbanor för padel. I dag har klubben cirka 660 medlemmar som spelar i olika hallar i Halmstad.

För närvarade  deltar över 80 lag i internt seriespel, 6 divisioner med 14 lag i varje. Ungdomsverksamheten är förlagd till Söndrumshallen där det i dagsläget finns tre banor och ytterligare tre banor färdigställs under våren.

Klubben bedriver en omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet. Från hösten 2022 gäller 0-taxa för tränarledd ideell ungdomsverksamhet. Detta gäller för all ideell driven ungdomsverksamhet i Söndrumshallen. Just i höst inleds nästa 10-års period, den 3:e perioden. Detta avtal mellan Halmstad Kommuns fritidsförvaltning, Söndrumshallen gäller för Halmstad Frigymnaster, Söndrums Tennis Klubb och Halmstad Badmintonklubb.

Söndrumshallens Ekonomiska förening
Peter Kellner, som är ordförande i hallstyrelsen, beskrev syftet med och innehållet i avtalet med Halmstad Kommun. Ägandeformen innebär att det icke finns några vinstintressen i anläggningens drift. Eventuell vinst användas till renoveringar inom ramen för underhållsplanen och utbyggnad med nya aktivitetsytor.

Hallstyrelsen består av ett antal ledamöter för ”de fria andelsägarna” och en ledamot från varje förening med ungdomsverksamhet i hallen.

Embryot till Söndrumshallen var att ett gäng tennisentusiaster under 60-talet lyckades att bygga en tennishall med en tennisbana. I mitten på 70-talet ökade ambitionen att bygga fler hallar för tennis men också två hallar för badminton.

Efter en del strul i byggprocessen stod anläggningen klar med fyra hallar för  tennis, två hallar för badminton (tio banor) och tre squashbanor vid årsskiftet 1979- De första åren var väldigt kärva rent ekonomiskt, men  efter kommunens beslut om kommunal taxa för ungdomsverksamhet har hallen en mycket stabil ekonomi.

I mitten på 80-talet byggdes en tennis bana om till tävlingsgymnastik. Samtidigt beslöt kommunen att all föreningsdriven ungdomsverksamhet skulle genomföras med en hallhyra motsvarande taxan i kommunala hallarna. När kommunen genomförda 0-taxa i kommunala hallarna gällde det också ungdomsverksamhet i Söndrumshallen.

Ytterligare en tillbyggnad gjordes i börja på 2000-talet. Då tillkom ytterliga två tennishallar och en badmintonhall med fyra banor. Samtidigt byggdes en tennishall om till trupp gymnastik.

I mitten på 2010-talet ”svackade” tennissporten och hallstyrelsen beslöt att bygga en tennishall om till två padelbanor och några år senare gjordes en tillbyggnad för ytterligare en padelbana. På försommaren 2022 står ytterligare en tillbyggnad klar med tre padelbanor klar.

Efter de tre inledningarna blev det många frågor. Här är några:

 • Hur hanteras momsfrågan av Söndrumshallen?
 • Hur blir padel en stor folksport och ungdomsidrott?
 • Samspelet mellan den öppna (kommersiella verksamheten) och klubbarna i hallen?
 • Här finns paralleller till padelsporten men även till andra idrotter med ”egna” anläggningar.

Nordiska idrottledarmötet på Bosön 17-19 juni 2022
Undertecknad uppmanade alla att gå in på Riksidrottens Vänners hemsida och kolla inbjudan.
Sista anmälningsdag är 31 mars 20022.

Övriga frågor
Kalle föreslog att vi följer upp tidigare diskussionen kring ”Idrottens professionalisering” och låter det bli rubriken på nästa träff.
Henke och undertecknad försöker hitta lämpliga och möjliga inledare.

Avslutning
Undertecknade tackade alla inledarna för fina insatser och föreslog en rundvandring i hallen.

Kalle Overgaard