Nordiska Idrottsledarveteranmötet Göteborg 2013

De nordiska länderna har genom historien – ofta kämpat mot varandra – men numera sedan lång tid funnit styrkan och värdet i att samarbeta inom en rad olika områden, bland annat idrotten. I våra grannländer Norge, Danmark och Finland finns motsvarande föreningar till vårt RV. 1985 ordnades det första nordiska idrottsledarveteranmötet som sedan fortsatt vartannat år. Senast Sverige stod som värd var 2005 då mötet hölls på Gotland, i Visby. Gången innan i Sverige var det i Stockholm, på Bosön. 2011 var Danmark värd, Bornholm, och 2009 Norge med mötet förlagt till Lillehammer.

Kamratskap över gränserna är ett viktigt syfte, liksom kunskap om våra föreningar och idrotten i varandras länder, att få mötas kring och uppleva idrott och annan kultur på orten. Dessutom avsätts tid för seminarium, i Danmark var temat: ” Hvorledes de nordiske landes idrottsliv kan fastholde sit internationale niveau i den stigende globale konkurrence”. Och i Lillehammer: OL 1995 – 15 år efter OL.

Den 16-18 augusti 2013 är det Sveriges tur igen och platsen blir Göteborg – en välkänd idrottsstad med stark kultur och idrottshistoria. Det blir det 15:e nordiska idrottsledarveteranmötet. De två senaste samlade 130-150 deltagare och vi hoppas på detsamma i Göteborg.

I skrivande stund är det tio månader kvar till detta möte i Göteborg. Förberedelserna har börjat. I oktober var delar av styrelsen i Göteborg och träffade vännerna i Göteborgs idrottsmuseum för planering. Ett fantastiskt fint museum med mängder av foton, föremål, böcker m m att minnas kring. Och många berättelser av de entusiastiska och kunniga personer som arbetar (ideellt) med museet och medlemsträffar. Museet ansöker om status att bli ett av IOC godkänt olympiskt museum.

Ett besök här blir en del av programmet. Vi kommer att erbjuda program från fredag eftermiddag, hela lördagen då vi under eftermiddagen lägger in ett seminarium innan dagen avslutas med en festmåltid. På söndag förmiddag finns ytterligare erbjudanden att uppleva mera av Göteborg, idrott, kultur eller annat, för de som har tid och möjlighet. Boende kommer att bli på hotell centralt i Göteborg.

Ta del av inbjudan här.

Kerstin Rosén