Nordisk ordförandekonferens i Stockholm 2014

Nordisk ordfträff RV

Som traditionen bjuder så möttes ordföranden för de Nordiska Idrottsledarveteranorganisationerna till en träff under ett dygn i Stockholm den 1-2 april. RV stod för värdskapet och syftet med mötet vara att ge plats för erfarenhetsutbyte och gemensamt diskutera formerna för nästa Nordiska Idrottsledarveteranmöte 2015.

Finland står i tur att arrangera det 16:e nordiska mötet och planerna är att genomföra det på Åland i helgen 21-23 augusti 2015. Notera helgen i din kalender – det blir garanterat ett intressant möte och en fin möjlighet att träffa idrottsledarkamrater från hela Norden.

Ordförandemötet samtalade också om hur de olika organisationerna arbetar idag och hur man rekryterar medlemmar. Karin Karlsson, verksamhetschef hos SISU Idrottsutbildarna, gav en presentation av hur Sverige arbetar med utvecklingen av ”Framtidens idrottsförening”.

På bilden: Deltagarna i ordförandeträffen för de Nordiska Idrottsledarveteranorganisationerna i ett vårvackert Stockholm. Fr v Per Wright, Norge, Kerstin Ehnholm, Finland, Mogens Jung, Danmark, Kerstin Rosén, Sverige och Nils-Rune Nilsson, Sverige. Anders Lundin var fotograf.