Om människan i rörelse och i vila

| februari 13, 2015

Namnlös

Boktips -Essäsamlingen Om människan i rörelse och i vila är skriven av Peter Schantz, professor och verksam inom området rörelse, hälsa och miljö vid GIH i Stockholm.

Essäerna ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften och uttryck, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans. De belyses genom perspektiv från historia, samhällsplanering, fysiologi, psykologi, hälsoekonomi och medicin. Andra essäer berör frågor om värden i, och relationer till landskap. Det gemensamma för dem är att de, i deras tillämpning i denna skrift, beror av den förändring i natursyn som ägde rum mellan 1600- och 1700-talen. Utan den, inget friluftsliv och naturmöte så som vi känner det idag. Boken är tillägnad minnet av framlidne professor emeritus Bengt Saltin.

Boken kan köpas i bokhandeln eller direkt via förlaget (120:- inkl. frakt för medlemmar i RV); för beställning kontakta: omheditions@gmail.com

Bokens ISBN-nummer är: 978-91-637-7333-4

Kategori: Boktipset

Kommentarer är stängda.