Välkomna till årsmötet den 18 november på Bosön!

Ur Höstbulletinen 2010

Vi i styrelsen önskar att få prova några nya idéer med dig inför 2011 – samtidigt som
mötet i mångt och mycket blir traditionsenligt med stipendieutdelning, kåseri, mat
och dryck.

Jag läste Julbulletinen 2007. Johan Sagner har i den sammanfattat svar på en enkät till
medlemmarna om vad man vill att RV ska göra – utöver fortsatt stipendieutdelning. Vi
hade uppe samma fråga på senaste årsmötet och nu återkommer styrelsen med ett antal
förslag för 2011 som det ska bli spännande att höra dina och andras synpunkter på. Du
kan redan nu läsa om dem i denna Bulletin. Innan årsmötet ses några av oss vid
studiebesöket på SVT i oktober och jag hoppas vi får möjlighet att genomföra flera sådana kamratträffar framöver. Även utanför Stockholm!

Jag ser fram emot att vi blir många som möts på Bosön – till årsmöte där vi också hyllar våra stipendiater och i fortsatt glad och god stämning avslutar med vår torsdagsmiddag.

Denna Bulletin innehåller årsmöteshandlingar.

Kerstin Rosén