Välkommen till RV:s årsmöte den 20 november!

Så är det dags igen – att ses en torsdagskväll i november, träffa vänner,
mingla, lyssna på intressant föredrag, denna gång om Idrottsrörelsen 2.0, dela ut
stipendier, årsmötesförhandlingarna och sedan avnjuta ärtsoppan och pannkakorna till
mera prat och skratt med RV-vänner.

Platsen är som ifjol GIH, en trappa upp, och du hittar alla handlingar och annan
information längre fram i denna Höstbulletin. Vi ses!
Idrottsrörelsen2.0 – en vitaliserad idrottsrörelse inför framtiden – är rubriken på föredraget
vid årsmötet.

Vad står 2.0 för – undrar kanske någon. Jag läste på i Wikipedia: ”Web 2.0, eller
försvenskat webb 2.0, är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim O’Reilly inför O’Reilly
Medias konferens i oktober 2004 för nästa generation av webbtjänster och  
affärsmodeller på webben. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora
möjligheter till interaktivitet och samarbete.”

På Riksidrottsmötet (RIM) 2013 fick Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att genomföra ett
strategiarbete om svensk idrotts framtida förutsättningar och att redan till RIM maj
2015 presentera ett förslag på strategisk plan att möta framtidens utmaningar.
Tillsammans med SF (användarna) är arbetet i full gång.

Hösten 2013 kom SISU Idrottsböcker ut med ett litet men mycket intressant häfte:
Framtidens idrottsförening – Vansinnigt viktiga vägval – med uppmaningen:
Sätt framtiden på dagordningen!

Häftet är en del i idéprojektet Framtidens IF som har 2025 som sin tidshorisont.
Forskare, fokusgrupper, idrottsföreningar, arbetsgrupper har tillsammans med
idéseminarier och forumteatrar formulerat för idrotten betydelsefulla och starka
trender. Under arbetets gång har framförallt fyra metatrender identifierats.
De är: 1. En ökad kommersialisering, 2. En ökad individualisering i kollektivet, 3. Ett
ökat behov av att ses och synas och 4. En befolkningssammansättning i förändring.
Det här är trender som självklart inte bara berör idrottsrörelsen utan hela samhället,
bl a civilsamhället i vilken den ideella sektorn finns och i vilken idrottsrörelsen är en
del.

Det blir intressant att se och höra vad vår nye idrottsminister Gabriel Wikström har
för tankar om detta och hur han vill medverka till en stark idrottsrörelse även i det
framtida samhället. ”Jag har höga förväntningar på att idrotten får en stark position i
regeringsarbetet och den uppmärksamhet som idrotten förtjänar som samhällsbyggare”
säger Karin Matsson Weijber på RF:s hemsida.

Och i sin regeringsförklaring sa statsminister Stefan Löfven ”De ideella krafterna inom
idrottsrörelsen och det breda föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och
aktivera barn och unga. Därför ska barn och ungdomar få bättre möjligheter och lägre
avgifter för att delta i idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola.”.
Kom till årsmötet så får du höra mera om detta angelägna arbete – och diskutera och
mingla med goda vänner!

Till sist
Minns i november, den ljuva september,
den tid då äpplet faller moget.
Grå är november men ljus är september,
för den som bara väntar troget.

Kerstin Rosén