Vadan och Varthän? Förening eller Företag?

Ur Sommarbulletinen 2013

I skrivande stund är jag nyss hemkommen från Riksidrottsmötet i Luleå, 24-26 maj.
Många av er har säkert via media, eller på plats, tagit del av det som där behandlades och beslutades. En stor och viktig fråga för idrotten är hur folkrörelsen idrotten, byggd på sina föreningar och ideella ledare, ska möta samhällets förändringar och de enskilda medlemmarnas
högt ställda förväntningar på en modern idrottsorganisation. RF-stämman antog styrelsens
förslag om att genomföra ett strategiarbete för att möta framtidens utmaningar med en första avrapportering på stämman 2015. RF och alla specialidrottsförbund måste och ska tillsammans göra detta arbete.

Utmaningarna är flera, befolkningen blir äldre, mer heterogen och vi koncentrerar oss till storstäderna. Kommersialisering, professionalisering och individualiseringen ökar. Media granskar idrotten i allt större utsträckning och målar sin egen bild av oss. Människor motionerar och idrottar mer än någonsin, men gör det allt oftare utanför föreningslivet. Många på egen hand,
många köper sin motion, t ex på ett gym. Samtidigt visar undersökningar att många gärna skulle idrotta inom föreningslivet om den verksamheten var utformad på ett sätt som tilltalar dem.

Bland motionerna fanns en ställd till både RF- och SISU-stämmorna om att överföra ansvaret för Riksidrottsmuseet (RM) från RF till SISU Idrottsutbildarna. Både RF och SISU Idrottsutbildarna föreslog ett gemensamt ansvar från och med 2014 vilket stämmorna efter viss diskussion antog. Svensk Idrottshistoria samt lärande framhölls som de två större uppdragen för RM. Hur ansvaret
för RM ska fördelas vill de båda styrelserna återkomma till men arbete kommer att ske i nära
dialog med SF och Centralföreningen för idrottens främjande (SCIF) samt Riksidrottens vänner. Roligt – i vår stora medlemsgrupp finns säkert idéer och förslag till aktiviteter.

SOMMAR
Till sist önskar jag oss alla en solig och skön sommar med många fina upplevelser, stora som små, och sist men inte minst ser jag fram emot att få träffa många av er i Göteborg i augusti. (Har du glömt att anmäla dig? Prova att kontakta Torsten Friberg – vi kan ha ett visst efterinsläpp.)

Kerstin Rosén

Du springer så snabbt, du tänker så fort
Du mäter Ditt liv i det som blir gjort
Fyller Din påse med varor för stunden
Bygger ett liv på den synliga grunden

Vila en stund. Andas ut. Du kan blunda.
Tänk inte efter. Sluta begrunda.
Allt ska du inte ens tänka på
Allt är inte för Dig att förstå

Bortom logikens bestämda arkiv
Kräver tomhet sin plats i Ditt liv 
Nu när sommaren snart är här. Njut av den, vila, gå barfota i gräset.
Ta Dig tid för Dig själv. Du har bara en EN som är som du…