Om man inte syns finns man inte

Ur Höstbullletinen 2011

RV – vad är det? frågar någon.
Föreningen Riksidrottens Vänner, svarar jag.
Riksidrottens Vänner? Vilka är med där och vad gör ni?
Känner du igen frågorna och svaren?

Vi är en fantastisk och i sig en unik förening från 1916 som har stolta vanor och som idag har förtroendet att förvalta och dela ut ett flertal stipendier. Och, minst lika viktigt, RV är en kamratförening med stark ambition att skapa fler kontakter och mötesplatser för våra medlemmar liksom utbyte mellan dagens ofta lite yngre ledare och våra ofta något äldre ledare. Vi vill att många fler ska känna till det, vara nyfikna på oss, vilja veta mera, bli inspirerade att bidra med intressanta artiklar, läsetips, debattinlägg, idéer, bilder …

Var och hur gör man det? I dagens samhälle, där informationsbruset är högt,
håller vi en låg ton. Idag kommunicerar vi när vi träffas på vårt årsmöte och på
kamratträffar. Informerar och kommunicerar lite gör vi genom vår Bulletin.
Tack alla ni som kommer med glada tillrop och bidrar med intressanta artiklar!
Ibland informerar vi via en postad inbjudan till en kamratträff.

Från och med den 1 december har RV sin egen HEMSIDA!
www.riksidrottensvanner.se

Här kan du och jag och alla andra läsa om RV, vår historia, våra stipendier,
aktiviteter, medlemskap, tidigare Bulletiner och artiklar, lämna förslag, bidrag,
bilder, debattera. Vi hoppas starkt på denna nya möjlighet till information och
dialog och hoppas att du vill vara med.

Välkommen till årsmötet torsdagen den 1 december kl 18 på Bosön och
premiärvisning av www.riksidrottensvanner.se.

P.S. Om du undrar – Bulletinen fortsätter att komma ut.

Kerstin Rosén