Nytt år och nya möjligheter!

Så är det nya året redan över en månad gammalt! Tack för senast alla ni som hade möjlighet vara med på årsmötet. Roligt att träffa alla och få en liten pratstund.


Birgitta Ljung berättade om det viktiga strategiarbetet som Idrottsrörelsen, Svensk Idrott, arbetar med för att möta framtiden. En remiss är nu ute hos Specialidrotts-förbunden fram till den 15 februari.

Fyra områden är identifierade och behandlas:
1. Idrott i förening – navet i svensk idrottsrörelse.
2. Värdegrunden är vår styrka.
3. Livslångt idrottande, engagemang och delaktighet.
4. Idrottsrörelsen gör Sverige starkare – vår roll som samhällsbyggare ska stärkas. Denna ses som en effekt av ett lyckat arbete med de tre andra områdena.

Birgitta gav oss i ”läxa” att läsa det utarbetade strategidokumentet och gärna lämna synpunkter. Dokumentet kan man hitta på den webbsida RF utformat med information om Riksidrottsmötet 2015 i Helsingborg. http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/Riksidrottsmotet/RF-stamman2015/RS-forslag/Livslångt idrottande, engagemang och delaktighet – hur ser det ut för oss RV-medlemmar? Har vi och tar vi den möjligheten? Idag vet vi att det är många i vårt land som under så stor del av livet som möjligt vill ägna sig åt idrott. Kan och vill idrottsrörelsen dra nytta av denna tillväxt och det nästan explosionsartade intresset för att vara fysiskt aktiva? Det är en fråga.

Delaktighet är också att delta i den demokratiska processen och här behövs nytänkande då många idag väljer bort att delta i den. Därför är det extra roligt att så många kan och vill komma på våra årsmöten.RV 100 år 2016
Hur vill du att vi ska uppmärksamma att RV fyller 100 år nästa år? Vi i styrelsen har påbörjat kreera kring idéer och planering. Ett lite festligare årsmöte? En specialbulletin? En utställning? En historisk resa? Har du några dokument, upplevelser du vill dela med dig av? Hör av dig och kom gärna med förslag till oss i styrelsen! Kontaktuppgifter finns i denna Bulletin.Ett spännande och intensivt idrottsår har redan börjat. Mitt fokus är på Skid-VM i Falun – med mottot Beyond all Expectations! Vi håller tummarna för att det blir så – för de aktiva, för ledarna, tränarna, åskådarna, arrangörerna, media med flera!

Kerstin Rosén