Historiska vingslag

Ur Sommarbulletinen 2015

Den 29-31 maj 2015
I skrivande stund är det två dagar kvar till Riksidrottsmötet i Helsingborg. Ett historiskt möte. Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse (FS) föreslås få samma ordförande och ledamöter, en s k personunion. När du läser detta vet du resultatet. RF och SISU är fortfarande två organisationer som, om förslaget gick igenom, har samma personer i sina respektive styrelser. I flertalet distrikt har denna personunion funnits en längre tid. Tre föreslagna ledamöter har redan erfarenhet av detta då de är ledamöter i Skåne och Stockholm som har personunion.
Den 23 september 1985
bildades SISU Idrottsutbildarna. Dess förste ordförande var Karl Fritiofsson, Karl/Kalle var även ordförande i RS, en första personunion. Beslutet om SISU:s bildande hade föregåtts av ett intensivt arbete under många och långa år. SISU var inte precis något välkommet barn, vare sig inom idrotten eller folkbildningen. RS hade till exempel uttryckt åsikten att idrotten lika gärna kunde bli medlem i ABF och Folkbildningsrådet ansåg det visserligen rimligt att idrotten fick bidrag för sin lokala utbildning men inte inom folk- bildningens ram. Idag är SISU en starkt efterfrågad utvecklings- och utbildnings- resurs som under 2014 samarbetade med 62 av 70 specialidrottsförbund och med närmare 9 000 föreningar.

Den 25 november 1916
Låt oss backa i historieböckerna. Riksidrottsförbundet bildades 1903 och då valdes dess Överstyrelse (ÖS). Den 25 november 1916 bildades Riksidrottens Veteraner eller Vänner. Namnet varierade. Idén kom från Oscar Löwenadler, som avgått ur ÖS. Oscar Löwenadler var ledsen för att han ej skulle kunna få vara med om de glada eftersitsarna i ÖS fina 30-mannakrets av kamrater. Så bildades RV på stället. RV skulle från början bestå av sittande och före detta ledamöter av ÖS. Sigfrid Edström blev RV:s förste ordförande vilket han var fram till 1961. Kamratskap har från början var den grundläggande värderingen och föreningens kitt. Och den känslan försöker vi värna om och fortsätta och uttrycka i dagens internetbaserade samhälle – där det personliga mötet dock aldrig kan överträffas. När människor möts sker utveckling – myntade en gång Bengt Wallin.

Den 25 november 2016
Så vad gör vi den 25 november 2016 när RV fyller 100 år? Jo vi möts och har trevligt och roligt tillsammans som de RV-kamrater vi är! Vi i styrelsen har börjat spåna och planera och du kan redan nu gör en markering i din almanacka runt den dagen. Har du någon idé, ett roligt idrottsminne eller något annat så hör gärna av dig! När RV firade 60 år bidrog 157 RV-medlemmar med sina idrottsminnen som i samarbete med RF sammanställdes i boken Idrottskamrater minns. Kanske har du den? Vi planerar inte en bok denna gång men minnen kan förmedlas på olika sätt.

Sommarbulletinen får du i år efter Midsommar. Det beror på att det händer/ hände en del saker runt månadsskiftet maj/juni som vi ville få med i detta nummer. Jag hoppas du hittar intressanta saker att läsa i hängmattan, i solstolen eller var du kan vara i sommar! Några av oss, dryga 20 personer från Sverige ses på Åland i augusti och det nordiska idrottsledarveteranmötet.
Alla önskas ni en solig, avkopplande sommar med vänner, vackra soluppgångar och solnergångar och andra fina minnen en sommar kan skapa!

Kerstin Rosén