GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas alla Riksidrottens Vänner!


2011 har varit ett roligt och ett aktivt år i RV:s historia. Vi har kunnat ge ut tre innehållsrika Bulletiner tack vare flera medlemmars medverkan och bidrag.

Vi har haft ett antal kamratträffar, varav en i Göteborg. Vi var med på invigningen av nygamla Bosön och kunde bland annat lyssna till föreläsningar av Arne Ljunqvist och Erik Strand (båda RV-medlemmar) och vi har delat ut stipendier och haft en trevlig avslutning med årsmötet på Bosön där Lars-Magnus Engström och Arthur Forsberg berättade om utvecklingen och betydelsen av idrottsforskning.

Och sist men inte minst – vid årsmötet lanserade vi denna vår hemsida! Jag hoppas du ska finna den informativ och inspirerande. Vi ser fram emot inlägg, svar på tal, synpunkter, idéer, bilder! Sidan ska vara levande och där är alla välkomna medverka.

Jag önskar oss alla EN VACKER JUL och ser fram 2012 då vi ska fira 100-årsjubileum av sommar-OS 1912 liksom Stockholms Stadions, Olympiastadions, 100 år.

Kerstin Rosén