Folkhälsa, Demokrati och Underhållning

Ur Sommarbulletinen 2011

Folkhälsa, Demokrati och Underhållning
… är statens motiv för stöd till idrotten. Jag hade möjlighet att i april lyssna på Mikael Lindman, sakkunnig på Kulturdepartementet, om hur staten ser på idrotten, förväntningar och problemområden de ser. Ett område vi diskuterade var dagens och morgondagens föreningsliv,
föreningar som beter sig som företag och föreningar som egentligen är företag. Föreningskunskap är idag hos många ledare och föreningsmedlemmar en bristvara.

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett utbildningspaket, Idrottens föreningslära, som tar upp demokrati, föreningskunskap, offensivt styrelsearbete, praktisk föreningsekonomi, kommunikation och föreningsutveckling.

Sista helgen i maj genomfördes Riksidrottsmötet (RIM) i Uppsala med RF:s och SISU:s stämmor. Bland Riksidrottsstyrelsens (RS) egna förslag finns Rösträttsregeln i IdrottsAB. RS föreslår att inte göra någon förändring vilket innebär ”upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma” (= minst 51 procent), vilket motionärerna till förra RIM 2009 ville minska.

På uppdrag av stämmorna 2009 har RF också genomfört en utredning om hur man kan knyta distrikten verksamhetsmässigt och geografiskt närmare RF som dess regionala stödorgan för SF:s regionala och lokala verksamhet. Här föreslås en del förändringar som bl a tydliggör DF:s verksamhet och ökad samverkan och dialog med RF.

Det hittillsvarande jämställdhetsarbetet har, på uppdrag av RF, utvärderats av forskaren Gertrud Åström. Det finns väl utarbetade planer och mål men hur man arbetat för att nå målen, integration i verksamheten, har fått kritik. Ett förslag till handlingsplan för jämställdhetsintegration är framtagen till stämmorna.

Till RF-stämman lämnades 21 motioner in, till SISU-stämman en motion.

Kommunikation inom RV

Vi önskar att alla ni som har en e-postadressdress meddelar oss densamma – enklast genom att skicka ett mail och en hälsning till Lennart Jonsson, e-post lennart33@tele2.se. Eller, om du är en av dem som glömt betala medlemsavgiften (10 kr för verksamhetsåret 2010/2011, 100 kr för 2011/12), så kan du på inbetalningskortet skriva in din e-postadress. Vi kommer att fortsätta med Bulletinen och de brev vi dessemellan skickar ut inför t ex träffar, men ambitionen är att på sikt kunna övergå till e-post, där det går, för att spara tid och pengar.

Vill du ha biljett till Lag-EM i friidrott 18–19 juni på Stockholms Stadion? – läs då mera på sidan 21.

Så önskar jag oss alla en skön och vacker sommar!

Nu när sommaren snart är här.
Njut den, vila, gå barfota i gräset.
Ta Dig tid för Dig själv.
Du har bara EN som är som Du …

Kerstin Rosén