Erfarenheter från Norden

Ur Vårbulletinen 2010

Kära Idrottsvänner!

”När människor möts sker utveckling” – en sentens jag en gång lärt mig av Bengt Wallin, och visst är det så. I mitten av april träffades i Stockholm ordföranden och ytterligare två styrelseledamöter i våra nordiska grannländers föreningar för Idrottsledarveteraner – som deras RV benämns. Vartannat år ordnas det nordiska mötet – nästa gång på Bornholm 3–5 juni 2011 (boka det datumet redan nu, vi avser att erbjuda gemensamma resor så att många kan följa med) och åren däremellan träffas ordförande och några fler för att utbyta erfarenheter, följa upp frågor och planera inför kommande aktiviteter och möten. Sverige och Norge bytte ordförande 2009 och Finland 2010, så vi var många som var nya för varandra vilket gjorde mötet mycket intressant och lärorikt.

Vi är alla föreningar som vill vara en kamratförening där vi bjuder varandra på vår vänskap och (idrotts)upplevelser. I såväl Norge som i Danmark och Finland ordnar man årligen flera möten samt en resa till olika delar av sitt land för att samtidigt lära känna orter, deras invånare, kultur och minnen.

Min summering efter att ha lyssnat på våra nordiska vänner blev att vi i Sverige är rika på stipendier men fattiga på att berika varandra med träffar och andra aktiviteter, utöver själva årsmötet. I övriga nordiska länder har man enstaka stipendier men ett rikare utbud av kamratlig samvaro.

Vart är vi på väg? var en fråga vi ställde oss på vårt senaste styrelsemöte i mars och som vi kommer att fortsätta med under kommande möten. Vart vill du att RV ska vara på väg? Är vi nöjda med den verksamhet vi har idag, flera eftertraktade stipendier, ett trevligt årsmöte och eventuellt någon ytterligare träff? Eller skulle du tycka att det vore roligt och värt att vi satsar på lite mera samvaro, som inte behöver vara så pretentiös, men förhoppningsvis skapar intressanta mötesplatser? Vi hade uppe frågan på senaste årsmötet och återkommer med förslag nu till hösten.

Ett annat spår som vi funderat kring – hur kan RV:s medlemmar med all sin kunskap och erfarenhet vara en resurs för dagens (unga) ledare? Ett mentorskap på något sätt. Skulle det vara inspirerande? Vad säger dig och omgivningen en årsavgift – sedan 1916 – på 10 kr? I övriga nordiska länder låg den på 150–350 kr. Vad skulle en höjning av medlemsavgiften betyda för dig, för föreningen och för våra önskemål (?) att ha mera utbyten i vår verksamhet?

Kom gärna med synpunkter, förslag, idéer! Vi i styrelsen vill göra ett bra jobb och ha roligt tillsammans med dig!

Till sist hoppas jag att du, liksom jag, får njuta av den sköna maj (som det är när jag skriver) med vita mattor av vitsippor, de ljusa kvällarna – och mornarna – och den vackra fågelsången. Ha en skön sommar och jag hoppas vi både hörs och ses framöver!

Kerstin Rosén