Medlemsavgiften

RV skickar inte ut något inbetalningskort för medlemsavgiften. Var därför snäll och betala snarast möjligt (helst i januari vid verksamhetsårets början). Betalning görs till plusgiro 15 44 80 – 8 eller bankgiro 826 – 3923. Avgiften för medlemskap är 100 kronor per år.

Ange också avsändare!

Om du har betalat, och mot förmodan ändå får en påminnelse, ska du höra av dig till Lars Allert, 0739 777 231 eller lars.allert@gmail.com.