Medlemmar

Riksidrottens Vänner har 306 medlemmar (2016). Föreningen består av tidigare svenska idrottsledare och andra ”framstående idrottsvänner”. Inval sker efter förslag från RV:s medlemmar.

Fram till 2010/11 var medlemsavgiften i RV 10 kronor om året. 2011 höjdes den till 100 kronor.

Att bli och vara medlem i RV

Stadgarnas andra paragraf:

§ 2 ”Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt av framstående idrottsvänner, vilka efter förslag invalts i föreningen”.

  • Efter förslag till RV:s styrelse kan denna besluta om inval i föreningen.
  • Inval sker en gång per år och invalsfrågor behandlas vid beslutande styrelsemöte inför aktuellt årsmöte.
  • Person som beslutats bli invald, skall skriftligen bekräfta sin önskan att acceptera inval, genom att ifylla matrikeluppgifter och underteckna densamma.
  • Presentation av nya medlemmar sker därefter i samband med årsmötet.

RV vill ha din e-postadress

Med e-post kan vi smidigt och kostnadsfritt skicka ut information, nyhetsbrev och inbjudningar till kamratträffar, årsmöten och andra samlingar. Vi kan uppmärksamma RV:s medlemmar på intressant information som löpande läggs ut på vår nya hemsida.

Läs mer här.