Styrelse


Kerstin Rosén
Ordförande
Tel: 070-887 04 35
kerstinrsn@gmail.com
Anders Lundin
Vice ordförande
Tel: 070-529 61 10
anderslu@comhem.se
image1
Böret Karman Pallin
Klubbmästare
Tel: 08-699 61 29

boret.karman@rf.se
Ing-Marie Leidhammar
Skattmästare
Tel:070-693 44 74 

ingmarie.leidhammar@telia.com
Nils-Rune Nilsson
Stipendieansvarig
Tel: 070-815 66 40
Nils-Rune.Nilsson@outlook.com
Torsten Friberg
Sekreterare
Tel: 0733-72 62 11
torsten.friberg@iogt.se

Hedersledamöter
Lennart Jonsson
Bertil Sjöstrand

Valberedning
Lars Allert, Älvsjö, sammankallande
Ewa Eliasson, Malmö, ledamot
Christina Liffner, Västerås, ledamot