Nordiska organisationer

I Danmark, Finland och Norge finns motsvarigheter till Riksidrottens Vänner. Vartannat år hålls ett nordiskt möte i något av länderna. I Sverige hölls det senaste nordiska mötet i Göteborg år 2013.

Läs mer om de nordiska organisationerna på deras hemsidor.

Danmark
Danske Idraets Veteraner
Ordförande: Mogens Finn Jung
Stenbukvej 28, Ejby
DK 4623 Li. Skensved, Danmark
E-post: jung@post10.tele.dk
Hemsida: http://www.difv.dk

Finland
Finlands Idrottsledarveteraner, FIVE rf
Suomen Urheilujohtajaveteraanit, SUVE ry
Ordförande: Kerstin Ehnholm
Riikuntaneuvos
FIN00120 Helsingfors, Finland
E-post: kerstin.ehnholm@elisanet.fi
Hemsida: http://www.suve-five.fi/

Norge
Norske Idrettsleder – Veteraner
Ordförande: Per F Wright
Gronnegt. 10
NO350 Oslo, Norge
E-post: perfw@online.no
Hemsida: http://www.idrettsveteraner.com/