Årsmötet 2018

Välkommen till RV:s årsmöte fredagen 20 april

Vi hoppas att du prickat in datum för årsmötet och att du planerar att vara med.
Handlingar och annan information om årsmötet kommer i Vinterbulletinen som ska vara ute i brevlådorna sista veckan i mars.

Platsen blir GIH i Stockholm och vi samlas till sedvanligt mingel kl. 16.00.

En intressant gäst kommer att medverka – mer om det i Bullen.
Stipendieutdelning och årsmöte och en enkel kamratmåltid som inte blir ärtsoppa/pannkaka denna fredag.

Vi var många deltagare på 100-årsjubileets årsmöte. Vi hoppas på stor uppslutning även den här gången.

Val – årsmötet 2018

Vid årsmötet 2016 ändrades RV:s verksamhetsår till kalenderår, varvid verksamhetsåret förlängdes till 31 december 2017, omfattande 18
månader. Nästkommande årsmöte kommer därför att bli före maj månads utgång 2018.

Årsmötet 2016 beslöt att välja Kerstin Rosén till ordförande, Anders Lundin till vice ordförande, Ing-Marie Leidhammar till skattmästare och
Böret Karman Pallin till klubbmästare t o m årsmötet 2019.

Därför önskar valberedningen före 15 januari 2018 RV- medlemmarnas åsikter och förslag på kandidater till de uppdrag som ska väljas vid
årsmötet 2018:
– styrelseledamöter på två år (nuvarande Torsten Friberg, sekreterare
och Nils-Rune Nilsson, stipendieansvarig)
– revisor och revisorssuppleant på ett år (nuvarande Peter Ek och Rune
Lidholm)

Lars Allert (sammank), Lars.allert@gmail.com, 0739–777 231 Christina Liffner (ledamot), C.liffner@bahnhof.se, 070 – 522 0905 Eva Eliasson
(ledamot), Eva.m.eliasson@vellinge.se, 072–307 0752.