Kommande nordiska möten

Nästa Nordiska möte hålls i Odense i Danmark 2019. Mer information kommer.