Kommande kamratträffar

Kamratträffar i Västsverige

Det kom ett brev! – från våra RV-kamrater i Göteborg. Innehållet i brevet pekade på ett visst missnöje med att all verksamhet inom RV erbjöd för det mesta är förlagt till Stockholm.
Vi i Göteborg tycker att föreningen, som har medlemmar lite var stans i landet, borde kunna erbjuda verksamhet även utanför Stockholmsregionen.
Några av RV-medlemmarna, Harry Eriksson, Eva Orrensjö m fl hade tagit initiativ till ett möte i januari för att diskutera hur man kan förbättra situationen. RV-styrelsen inbjöds till mötet.
Den 9 januari genomfördes mötet i Idrottsmuseets lokaler i Göteborg. 10-talet medlemmar var samlade. Från RV- styrelsen deltog Nils-Rune Nilsson och Lars-Olof Rydh. Mötet genomfördes i en positiv och gemytlig anda, många konstruktiva idéer framkom.

RV-styrelsen representanter uttryckte sin positiva inställning till initiativet. Efter diskussionen var det en samstämmig skara som beslöt att starten för en utvidgad RV-verksamhet kunde vara en träff i Göteborg för RV-medlemmarna i Västsverige kanske redan under våren.

Vid RV-styrelsen senaste sammanträde 26 januari beslöts:
• att utse kontaktpersoner för planering av träffar i Gbg/Västsverige
• att RV formellt är ”inbjudare” till en träff
• att någon från RV-styrelsen skall närvara/medverka vid träffen
• att RV ”marknadsför” träffen i RF:s infoblad, hemsida och om möjligt i Bulletin
• att RV är behjälplig med adresser till de medlemmar som finns inom ”området” för inbjudan.
• att RV ekonomiskt bidrar till förtäring vid träffen.

Just nu har kamraterna i Göteborg fått ”bollen” för att sondera hur det praktiskt kan arrangeras en träff.
Vid mötet i Göteborg deltog också Kalle Overgaard från Halmstad. Planer finns även på att försöka få igång motsvarande träffar i södra Sverige.

När blir de eventuella träffarna?
Så snart datum och program föreligger presenteras detta i mejl till berörda, på RV:s hemsida och om möjligt i ett Nyhetsbrev eller i Bulletinen.